13 »Les còpies d’aquest edicte han de ser exposades a la vista de tothom per tot l’imperi, perquè aquest dia tots els jueus estiguin preparats per a lluitar contra els seus adversaris.»
    14 Els missatgers van sortir ràpidament a cavall per complir les ordres del rei. L’edicte va ser promulgat també a Susa.

Triomf de Mardoqueu i dels jueus


    15 Mardoqueu va sortir de palau amb un vestit reial, amb una corona d’or i una diadema de lli color de porpra. Els habitants de Susa, en veure’l, se’n van alegrar.
    16 Per als jueus va ser un dia de llum i de festa. 17 En cada ciutat i província on era promulgat l’edicte i es donava a conèixer el decret del rei, els jueus estaven alegres i joiosos i ho celebraven amb festes i convits. Molts de les altres nacions es feien circumcidar i es convertien a la religió jueva per por dels jueus.