Gènesi13


    10 Lot va donar una mirada al voltant seu i veié que tota la plana del Jordà fins a Sóar estava ben regada. Això era abans que el Senyor arrasés les ciutats de Sodoma i Gomorra. * La plana semblava un paradís del Senyor; * era comparable a les terres d’Egipte.