Evangeli segons Mateu2


    12 I, advertits en somnis * que no anessin pas a veure Herodes, se’n tornaren al seu país per un altre camí.