Tracte amb les dones


    1 No siguis gelós de la dona que estimes,
no li donis una mala lliçó, que es tornaria en contra teu.

    2 No donis el teu cor a una dona
fins al punt que t’arribi a dominar.

    3 No vagis a trobar una prostituta,
que podries caure en els seus paranys.

    4 No passis l’estona amb una artista,
que podries quedar pres per les seves arts.

    5 No et fixis en cap noia per casar,
que podries ser castigat amb ella.

    6 No et donis a prostitutes
si no hi vols perdre tot el patrimoni.

    7 No siguis tot ulls pels carrers de la ciutat
ni rondis pels indrets solitaris.

    8 Aparta els ulls d’una casada bonica,
no et fixis en una bellesa que és d’un altre.
Molts s’han esgarriat per la bellesa d’una dona:
qui la desitja crema com el foc.

    9 No t’asseguis amb una dona casada
ni et posis amb ella a taula a beure vi,
no fos cas que el teu cor s’enamorés d’ella
i anessis relliscant fins a perdre la vida.

Saber-se comportar amb els altres


    10 No abandonis un vell amic,
que el nou no valdrà tant com ell.
L’amic nou és com el vi novell:
fins que no envelleix, no te’l beus de gust.

    11 No envegis l’èxit dels pecadors,
que no saps la trista fi que els espera.

    12 No et deixis fascinar pel triomf dels impius:
pensa que seran castigats abans que la mort els arribi.

    13 Mantén-te lluny de l’home que pot sentenciar a mort
i no hauràs de témer per la teva vida.
Si has d’acostar-t’hi, mira de no fallar,
que et podria fer morir.
Sàpigues que camines per un lloc ple de perills,
com si et passegessis per damunt els merlets de la muralla.

    14 Fes tot el possible per estar bé amb els altres
i aconsella’t amb savis.

    15 Tingues converses amb persones de seny
i que les teves reflexions s’inspirin en la Llei de l’Altíssim.

    16 Que els teus companys de taula siguin homes justos,
i venerar el Senyor, el teu motiu de glòria.

Realitat i aparença (9,17-11,28)

Els governants


    17 Dels artistes, se n’admiren les obres,
i dels governants, la saviesa de les seves propostes.

    18 Si un xerra massa, és temut en la seva ciutat,
i si un parla de manera imprudent, es fa odiós.