h. Purificació legal del malalt de la pell


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    2 —Aquesta és la llei per al qui ha estat declarat leprós, el dia que es presenti al sacerdot per ser purificat:
    3 »El sacerdot sortirà fora del campament i procedirà a examinar-lo. Si comprova que la lepra ha desaparegut, 4 ordenarà que prenguin, per al qui s’ha de purificar, dos ocells vius que siguin purs, un tronc de cedre, llana tenyida d’escarlata i hisop. 5 El sacerdot ordenarà que degollin un dels ocells damunt un atuell de terrissa omplert amb aigua corrent. 6 Després prendrà l’ocell viu amb el tronc de cedre, la llana tenyida d’escarlata i l’hisop, i ho mullarà tot en la sang de l’ocell degollat damunt l’aigua corrent. 7 Llavors farà set aspersions sobre el qui s’ha de purificar de la lepra i, després de declarar-lo pur, deixarà anar l’ocell viu perquè voli lliure pels camps.
    8 »El qui es purifica s’haurà de rentar la roba, s’afaitarà tot el cos, es rentarà amb aigua i quedarà pur. Després podrà entrar al campament, però durant set dies viurà fora de la seva tenda. 9 El setè dia es tornarà a afaitar tot el pèl: cabells, mentó, celles i tota la resta del cos. Després rentarà la seva roba, es rentarà amb aigua tot ell i quedarà pur.
    10 »El vuitè dia presentarà dos anyells sense cap defecte, una ovella d’un any sense cap defecte i, com a ofrena, nou quilos de flor de farina pastada amb oli i, a més, un quart de litre d’oli. 11 El sacerdot que celebri la cerimònia de la purificació presentarà la persona que es purifica i totes aquestes ofrenes davant el Senyor a l’entrada de la tenda del trobament. 12 Després prendrà un dels anyells, destinat al sacrifici de reparació, junt amb el quart de litre d’oli, i ho presentarà davant el Senyor. 13 Després degollarà l’anyell en el lloc sagrat on es degollen les víctimes del sacrifici pel pecat i les que són ofertes en holocaust, ja que tant les víctimes en sacrifici pel pecat com les que s’ofereixen en el sacrifici de reparació pertanyen al sacerdot: són cosa molt sagrada.
    14 »Acabat, el sacerdot prendrà sang de la víctima oferta com a reparació de la falta i untarà el lòbul de l’orella dreta, el polze de la mà dreta i el dit gros del peu dret del qui es purifica. 15 Després prendrà una mica d’oli i l’abocarà al palmell de la mà esquerra, 16 hi mullarà l’índex de la mà dreta i farà set aspersions d’oli davant el Senyor. 17 Amb l’oli que li quedi a la mà untarà el lòbul de l’orella dreta, el polze de la mà dreta i el dit gros del peu dret del qui es purifica, és a dir, els mateixos indrets que abans havia untat amb la sang de l’anyell ofert en el sacrifici de reparació. 18 L’oli que encara tingui a la mà, el vessarà sobre el cap del qui es purifica, i després farà el ritu d’expiació davant el Senyor. 19 El sacerdot oferirà llavors el sacrifici pel pecat i, a la persona que es purifica, li farà novament el gest ritual de l’expiació. Acabat degollarà la víctima de l’holocaust 20 i l’oferirà sobre l’altar, junt amb l’ofrena de farina. Així el sacerdot expiarà pel qui es purifica, i aquest quedarà pur.
    21 »Si el qui es purifica és pobre i no té recursos, que prengui només un anyell per presentar-lo com a víctima de reparació, junt amb tres quilos de flor de farina pastada amb oli per a l’ofrena, i, a més, un quart de litre d’oli. 22 Que prengui també dues tórtores o dos colomins, segons els seus recursos; un dels ocells serà per al sacrifici pel pecat i l’altre per a l’holocaust. 23 El vuitè dia, durà aquestes ofrenes al sacerdot per a la seva purificació, a l’entrada de la tenda del trobament, davant el Senyor. 24 El sacerdot prendrà l’anyell destinat al sacrifici de reparació junt amb el quart de litre d’oli i ho presentarà davant el Senyor. 25 Després degollarà l’anyell del sacrifici de reparació, en prendrà sang i untarà el lòbul de l’orella dreta, el polze de la mà dreta i el dit gros del peu dret del qui es purifica. 26 Acabat prendrà una mica d’oli i l’abocarà al palmell de la mà esquerra, 27 hi mullarà l’índex de la mà dreta i farà set aspersions d’oli davant el Senyor. 28 Amb l’oli que li quedi a la mà untarà el lòbul de l’orella dreta, el polze de la mà dreta i el dit gros del peu dret del qui es purifica, és a dir, els mateixos indrets que abans havia untat amb la sang de l’anyell ofert en el sacrifici de reparació. 29 L’oli que encara tingui a la mà, el vessarà sobre el cap del qui es purifica, i després farà el ritu d’expiació davant el Senyor. 30 Acabat, el sacerdot prendrà una de les tórtores o un dels colomins que, segons els seus recursos, hagi presentat aquella persona 31 i n’oferirà un en sacrifici pel pecat i l’altre en holocaust, amb l’ofrena de farina. Així el sacerdot expiarà davant el Senyor pel qui es purifica.
    32 »Aquesta és la llei per al qui havia estat declarat leprós i no té recursos per a oferir tot el que és prescrit per a la seva purificació.

i. Floridura de les cases


    33 El Senyor va parlar encara a Moisès i a Aaron. Els digué:
    34 —Quan haureu entrat al país de Canaan, que jo us dono en possessió, si jo faig sortir una taca de floridura en alguna casa d’aquell país que serà el vostre, 35 el propietari de la casa anirà a trobar el sacerdot i li farà saber que a casa seva s’hi veu com una taca. 36 Llavors el sacerdot ordenarà que buidin la casa abans que ell hi entri per procedir a l’examen de la taca; així s’evitarà que quedi impur tot el que hi ha dins la casa. Després hi entrarà el sacerdot. 37 Si, en examinar la taca, comprova que hi ha clotets a la paret d’un to verdós o rogenc, 38 el sacerdot anirà cap a la porta i sortirà d’aquella casa, i la tancarà durant set dies. 39 El setè dia, hi tornarà i procedirà a un nou examen, i, si observa que la taca s’ha estès per les parets de la casa, 40 ordenarà que arrenquin les pedres tacades i les llencin fora de la població en un lloc impur. 41 Després farà rascar l’arrebossat de tot l’interior de la casa, i llençaran la runa en un lloc impur fora de la població. 42 Prendran altres pedres per posar-les en lloc de les que han estat arrencades, i argamassa per a arrebossar de nou la casa. 43 Però si, després d’arrencar les pedres afectades, rascar la casa i arrebossar-la, el mal torna a sortir-hi i s’escampa, 44 el sacerdot la tornarà a examinar. Si veu que el mal s’ha estès per la casa, hi ha una floridura corrosiva. La casa és impura. 45 Llavors l’enderrocaran, i trauran les pedres, la fusta i tot l’arrebossat fora de la població, en un lloc impur.
    46 »Qui entri a la casa durant els dies que estigui tancada, serà impur fins al vespre. 47 Qui dormi i mengi en aquesta casa s’haurà de rentar la roba. 48 En canvi, si el sacerdot, quan entra a la casa i l’examina, constata que, després d’haver estat arrebossada de nou, el mal no s’ha estès, declararà pura la casa, perquè el mal ha desaparegut.
    49 »Per al ritu de purificació de la casa, el sacerdot prendrà dos ocells, un tronc de cedre, llana tenyida d’escarlata i hisop. 50 Degollarà un dels ocells damunt un atuell de terrissa omplert amb aigua corrent. 51 Després prendrà el tronc de cedre, l’hisop, la llana tenyida d’escarlata i l’ocell viu, ho mullarà tot en la sang de l’ocell degollat damunt l’aigua corrent i aspergirà set vegades la casa. 52 Purificarà, doncs, la casa amb la sang de l’ocell i l’aigua corrent, amb l’ocell viu, el tronc de cedre, l’hisop i la llana tenyida d’escarlata. 53 Deixarà anar l’ocell viu perquè voli lliure pels camps, fora de la població. Després farà el ritu d’expiació per aquella casa, i quedarà pura.

j. Recapitulació


    54 »Aquesta és la llei sobre les diverses menes de lepra o de tinya, 55 sobre les taques de floridura de la roba i de la casa, 56 sobre les inflamacions, erupcions i taques, 57 a fi de poder dictaminar quan les persones o les coses són impures o pures. Aquesta és la llei sobre les diverses menes de lepra.