5. El gran dia de l’Expiació


    1 Després de la mort dels dos fills d’Aaron, que van morir mentre presentaven al Senyor la seva ofrena, el Senyor va parlar encara a Moisès. 2 El Senyor li digué:
—Comunica al teu germà Aaron que no entri quan li sembli dintre el lloc més sant, darrere la cortina interior, davant la coberta del perdó que hi ha damunt de l’arca, perquè no mori quan jo manifesti la meva presència en el núvol sobre la coberta de l’arca.

    3 »Quan haurà d’entrar dintre el lloc més sant, prendrà un vedell ja fet per oferir-lo en sacrifici pel pecat, i un moltó. 4 Es posarà la túnica sagrada de lli i la roba interior de lli, se cenyirà la faixa de lli i es lligarà la cabellera amb la cinta de lli. Es tracta de vestidures sagrades i, per tant, se les posarà després d’haver-se rentat el cos ritualment amb aigua.
    5 »De part de la comunitat dels israelites rebrà dos bocs destinats al sacrifici pel pecat i un moltó destinat a l’holocaust. 6 Aaron oferirà un vedell en sacrifici pel propi pecat, i expiarà així per ell i per la seva família. 7 Acabat prendrà els dos bocs i els presentarà davant el Senyor, a l’entrada de la tenda del trobament; 8 llavors tirarà les sorts per saber quin dels dos bocs serà per al Senyor i quin per a Azazel. 9 Prendrà el boc a qui ha tocat de ser per al Senyor i l’oferirà en sacrifici pel perdó del pecat. 10 Després presentarà viu davant el Senyor el boc a qui ha tocat de ser per a Azazel, per fer sobre ell el ritu d’expiació abans d’aviar-lo cap a Azazel, al desert.
    11 »Aaron, doncs, oferirà el seu vedell com a sacrifici pel pecat, i expiarà així per ell i per la seva família. Degollarà el seu vedell en sacrifici pel propi pecat. 12 Omplirà després un encenser amb brases preses de l’altar situat davant el Senyor, agafarà dos bons grapats d’encens aromàtic en pols, i ho durà darrere la cortina interior. 13 Allà, davant el Senyor, tirarà l’encens damunt les brases, perquè el núvol d’encens cobreixi la coberta del perdó que hi ha damunt de l’arca de l’aliança. Així Aaron no s’exposarà a la mort. 14 Seguidament prendrà sang del vedell, i amb el dit farà una aspersió damunt el costat oriental de la coberta del perdó i set aspersions al seu davant. 15 Acabat degollarà el boc del sacrifici pel pecat del poble, en durà la sang darrere la cortina interior i farà igual que amb la sang del vedell, és a dir, aspergirà amb aquesta sang el damunt i el davant de la coberta del perdó. 16 Així expiarà, traient-los del lloc més sant, totes les impureses, les infidelitats i els pecats dels israelites.
»Igual farà amb la resta de la tenda del trobament, que és enmig d’ells i de les seves impureses.
17 Des del moment en què Aaron entrarà dintre el lloc més sant per fer el ritu d’expiació fins que en sortirà, no hi haurà ningú a la tenda del trobament. Quan Aaron haurà expiat per ell, per la seva família i per tota la comunitat d’Israel, 18 sortirà de la tenda cap a l’altar, situat davant el Senyor, i farà el ritu d’expiació per l’altar. Prendrà sang del vedell i del boc i untarà els quatre angles de l’altar. 19 Després farà amb el dit set aspersions de sang sobre l’altar. Així el purificarà de les impureses dels israelites i li restituirà el seu caràcter sagrat.
    20 »Quan Aaron haurà acabat el ritu d’expiació del lloc més sant, de la tenda del trobament i de l’altar, farà dur el boc viu. 21 Li posarà les dues mans sobre el cap, bo i confessant totes les culpes, les infidelitats i els pecats dels israelites. Així les posarà sobre el cap del boc. Després l’aviarà cap al desert, portat per un home amb aquesta missió. 22 El boc s’emportarà totes les culpes dels israelites a una terra desolada.
»Quan haurà aviat el boc cap al desert,
23 Aaron anirà a la tenda del trobament, es traurà les vestidures de lli que s’havia posat per entrar dintre el lloc més sant i les deixarà a la tenda. 24 Es rentarà amb aigua en un lloc sagrat. Acabat es posarà les seves altres vestidures i sortirà per oferir el seu holocaust i l’holocaust del poble; farà l’expiació per ell i pel poble, 25 i cremarà sobre l’altar el greix de les víctimes ofertes com a sacrifici pel pecat. 26 L’home que haurà portat el boc a Azazel es rentarà la roba, es rentarà amb aigua ell mateix, i així podrà entrar al campament. 27 El vedell i el boc oferts com a sacrifici pel pecat, amb la sang dels quals s’haurà fet l’expiació a l’interior del lloc més sant, seran trets fora del campament, i en cremaran la pell, la carn i els excrements. 28 L’home encarregat de cremar-ho es rentarà després la roba, es rentarà amb aigua ell mateix, i així podrà entrar al campament.
    29 »Tant vosaltres, els nadius israelites, com els estrangers que resideixen enmig vostre, observareu perpètuament aquesta prescripció: el dia deu del mes setè dejunareu i no fareu cap mena de treball. 30 Aquest dia faran a favor vostre el ritu d’expiació que us purifica: aquest dia sereu purificats de tots els vostres pecats davant el Senyor. 31 És un gran dia de repòs, un dia de dejuni. Observareu perpètuament aquesta prescripció.
    32 »El sacerdot que haurà estat ungit i haurà rebut la investidura per a succeir el seu pare com a gran sacerdot, farà l’expiació. Es posarà les vestidures sagrades de lli, 33 per a fer l’expiació del lloc més sant, de la resta de la tenda del trobament i de l’altar, i també per a expiar pels sacerdots i per tot el poble que forma la comunitat d’Israel.
    34 »Haureu d’observar perpètuament aquesta prescripció: una vegada l’any celebrareu l’expiació per tots els pecats dels israelites.
I Aaron va complir tot el que el Senyor havia ordenat a Moisès.