Les festes de pelegrinatge (16,1-17)


La festa de Pasqua


    1 »En el mes d’abib, no deixis de celebrar la Pasqua en honor del Senyor, el teu Déu, perquè una nit del mes d’abib ell et va fer sortir d’Egipte. 2 En el lloc que el Senyor haurà escollit perquè porti el seu nom, sacrifica-hi la víctima pasqual en honor del Senyor, el teu Déu: un animal pres del bestiar gros o menut. 3 En l’àpat de Pasqua, no mengis pa fermentat. Durant set dies menja pa sense llevat, el pa de l’aflicció, perquè vas sortir d’Egipte a correcuita. Així tota la teva vida et recordaràs del dia que vas sortir del país d’Egipte. 4 Durant aquests set dies no hi ha d’haver gens de llevat en tot el teu territori. De la carn sacrificada el capvespre del dia primer, no n’ha de quedar gens quan arribi el matí.
    5 »No podràs sacrificar la víctima pasqual en qualsevol de les ciutats que el Senyor, el teu Déu, et donarà, 6 sinó tan sols en el lloc que el Senyor, el teu Déu, haurà escollit perquè porti el seu nom. Sacrifica allà la víctima pasqual al capvespre, en pondre’s el sol, és a dir, a l’hora que vas sortir d’Egipte. 7 L’has de coure i menjar en el lloc que el Senyor, el teu Déu, haurà escollit. L’endemà podràs tornar a casa teva. 8 Durant sis dies menja pa sense llevat; el setè dia hi haurà un aplec sagrat de cloenda en honor del Senyor, el teu Déu. Aquell dia no facis cap treball.

La festa de Pentecosta o de les Setmanes


    9 »Compta set setmanes a partir del moment en què comença la sega dels sembrats. 10 Celebraràs llavors la festa de les Setmanes en honor del Senyor, el teu Déu. Prepara ofrenes voluntàries en proporció a la benedicció que hauràs rebut del Senyor, el teu Déu. 11 Ves al lloc que el Senyor, el teu Déu, haurà escollit perquè porti el seu nom; allà, a la presència del Senyor, el teu Déu, celebra la festa amb els teus fills i filles, amb els teus servents i serventes, amb els levites que resideixin a la teva ciutat i amb els immigrants, els orfes i les viudes que viuen enmig teu. 12 Recorda que has estat esclau a Egipte; compleix i posa en pràctica aquests decrets.

La festa dels Tabernacles


    13 »Quan hauràs acabat de batre a l’era i de premsar el raïm al cup, celebra durant set dies la festa dels Tabernacles. 14 Celebra-la amb els teus fills i filles, amb els teus servents i serventes, amb els levites, els immigrants, els orfes i les viudes que resideixin a la teva ciutat. 15 Durant set dies celebra la festa en honor del Senyor, el teu Déu, en el lloc que el Senyor haurà escollit. Ple de joia, agraeix al Senyor, el teu Déu, que t’hagi beneït en totes les collites i en tots els treballs.
    16 »Tres vegades l’any tots els homes aniran a presentar-se davant el Senyor, el teu Déu, en el lloc que ell haurà escollit: per la festa dels Àzims, per la festa de les Setmanes i per la festa dels Tabernacles. Que ningú no es presenti davant el Senyor amb les mans buides, 17 sinó amb ofrenes proporcionades a la benedicció que hauràs rebut del Senyor, el teu Déu.

Tribunals locals


    18 »En totes les ciutats que el Senyor, el teu Déu, dona a cada una de les teves tribus, nomena-hi jutges i capdavanters, encarregats de sentenciar amb justícia els casos del poble. 19 No violis el dret ni siguis parcial. No acceptis regals, perquè els regals enceguen fins i tot els homes assenyats i falsegen les causes dels innocents. 20 Cerca només la justícia. Així viuràs en el país que el Senyor, el teu Déu, et dona, i el posseiràs.

Pràctiques cultuals prohibides


    21 »Quan dediquis un altar en honor del Senyor, el teu Déu, no hi plantis arbres a la vora, com per fer un bosquet sagrat. 22 No hi erigeixis tampoc cap pilar sagrat: el Senyor, el teu Déu, els detesta.