Expansió del reialme de David
()


    1 Després d’això, David va atacar els filisteus i els va sotmetre, i els va arrabassar Mèteg-Aammà.
    2 Després va derrotar els moabites. Els va fer ajeure a terra i els va mesurar amb un cordill: en destinà dues parts a la mort i en va deixar viure una tercera part. Els moabites van ser vassalls seus i li pagaven tribut.
    3 David va derrotar encara Adadèzer, fill de Rehob, rei de Sobà, quan aquest volia restablir el seu domini fins al riu Eufrates. 4 David li va capturar mil set-cents homes de les dotacions dels carros de guerra i vint mil soldats d’infanteria, i va inutilitzar el garró de tots els seus cavalls de tir: només se’n va reservar cent. 5 Els arameus de Damasc volien ajudar Adadèzer, rei de Sobà, però David els va causar vint-i-dues mil baixes. 6 Llavors David va instal·lar guarnicions entre els arameus de Damasc. Els arameus van ser vassalls seus i li pagaven tribut. Arreu on David anava, el Senyor li donava la victòria. 7 David va agafar els escuts d’or que portava la guàrdia d’Adadèzer i se’ls endugué a Jerusalem. 8 De Bètah i de Berotai, ciutats d’Adadèzer, se’n va emportar una gran quantitat de bronze.
    9 Tohi, rei d’Hamat, sentí a dir que David havia derrotat tot l’exèrcit d’Adadèzer, 10 i va enviar-li el seu fill Joram per saludar-lo i felicitar-lo d’haver fet la guerra contra Adadèzer i haver-lo vençut: Adadèzer estava en guerra amb Tohi. Joram portava objectes de plata, d’or i de bronze. 11 El rei David els va consagrar al Senyor, a més de la plata i l’or que ja li havia consagrat, provinent de totes les nacions per ell sotmeses, o sigui 12 d’Aram, de Moab, dels ammonites, dels filisteus i dels amalequites, i també del botí d’Adadèzer, fill de Rehob, rei de Sobà.
    13 La fama de David va ser encara més gran quan, tornant de derrotar els arameus, vencé els edomites, en nombre de divuit mil, a la vall de la Sal. 14 Després va instal·lar guarnicions per tot el país d’Edom, i tots els edomites foren vassalls seus. Arreu on David anava, el Senyor li donava la victòria.

La cort de David
()


    15 David regnava sobre tot Israel. Governava tot el seu poble segons el dret i la justícia. 16 Joab, fill de Seruià, era el general en cap de l’exèrcit; Jehoixafat, fill d’Ahilud, era cronista; 17 Sadoc, fill d’Ahitub, i Ahimèlec, fill d’Abiatar, eren sacerdots; Seraià era canceller; 18 Benaiahu, fill de Jehoiadà, comandava els quereteus i els peleteus. Els fills de David eren també sacerdots.