Acaz, rei de Judà
()


    1 L’any disset del regnat de Pècah, fill de Remaliahu, Acaz, fill de Jotam, començà a ser rei de Judà. 2 Acaz tenia vint anys quan començà a regnar. Va regnar setze anys a Jerusalem. No es va comportar com David, el seu avantpassat. No va plaure al Senyor, el seu Déu, 3 i va seguir l’exemple dels reis d’Israel, fins al punt de cremar el seu propi fill en sacrifici, seguint una pràctica abominable de les nacions que el Senyor havia desposseït del país per donar-lo als israelites. 4 Oferia sacrificis i cremava ofrenes en els recintes sagrats i sota de tots els arbres frondosos.
    5 Llavors Ressín, rei dels arameus, i Pècah, fill de Remaliahu, van pujar a Jerusalem per atacar-la; la van assetjar, però no la pogueren conquerir. 6 Per aquell temps, Ressín, rei dels arameus, va reconquerir Elat per als edomites: va expulsar d’Elat els de Judà, i s’hi van establir els edomites, que s’hi han quedat fins al dia d’avui. 7 Acaz va enviar ambaixadors al rei d’Assíria, Tiglat-Pilèsser, per dir-li:
—Soc servent teu i fill teu. Vine a alliberar-me de les mans del rei dels arameus i del rei d’Israel, que s’han alçat contra mi.

    8 Acaz va aplegar la plata i l’or que hi havia al temple del Senyor i al tresor del seu palau, i ho envià tot com a present al rei d’Assíria. 9 Aquest el va escoltar. Va atacar Damasc, la va conquerir, deportà els seus habitants a Quir i feu matar Ressín.
    10 El rei Acaz va anar a Damasc a presentar-se al rei d’Assíria Tiglat-Pilèsser. Allà va veure l’altar que hi havia i va enviar-ne un model i un plànol al sacerdot Urià perquè en fes un d’igual. 11 El sacerdot Urià va construir l’altar d’acord amb les instruccions enviades pel rei Acaz i ho va fer abans que aquest tornés de Damasc. 12 Quan el rei arribà de Damasc i veié l’altar, va pujar-hi, 13 hi va oferir el seu holocaust i la seva ofrena, va fer-hi la seva libació i va escampar al voltant de l’altar la sang dels seus sacrificis de comunió. 14 L’altar de bronze que hi havia a la presència del Senyor, Acaz el va fer enretirar de davant del santuari, del lloc on havia quedat entre el nou altar i el santuari del Senyor, i el va fer col·locar a un costat, al nord de l’altre altar. 15 Després el rei Acaz va donar al sacerdot Urià aquesta ordre:
—Crema l’holocaust del matí i l’ofrena del capvespre, l’holocaust del rei i la seva ofrena, l’holocaust i l’ofrena de tota la gent del poble damunt l’altar gran. Vessa-hi també les seves libacions i escampa al voltant d’aquest altar la sang de tots els holocaustos i la de tots els sacrificis. I, pel que fa a l’altar de bronze, ja decidiré.

    16 El sacerdot Urià va complir tot el que el rei Acaz li havia ordenat. 17 El rei Acaz va fer arrencar els plafons de les peanyes i retirà les piques que hi havia al damunt. Va fer baixar l’anomenat «Mar» de bronze de sobre els vedells de bronze que el sostenien i va col·locar-lo sobre un paviment de pedra. 18 En el temple del Senyor va tancar els accessos exteriors del pòrtic del dissabte i de l’entrada reial, per sostreure’ls al rei d’Assíria.
    19 La resta de la història d’Acaz consta en la Crònica dels reis de Judà. 20 Acaz va morir i es va reunir amb els seus pares; fou enterrat amb ells a la ciutat de David. El va succeir el seu fill Ezequies.