Jeremies dins la cisterna


    1 Xefatià, fill de Matan, Guedaliahu, fill de Paixhur, Jucal, fill de Xelemià, i Paixhur, fill de Malquià, van sentir les paraules que Jeremies anava dient a tothom:
    2 —Això diu el Senyor: El qui es quedi a la ciutat morirà per l’espasa, la fam o la pesta. Però el qui en surti i es rendeixi als caldeus no morirà: tindrà la pròpia vida com a premi. 3 Això diu el Senyor: Aquesta ciutat caurà en mans de l’exèrcit del rei de Babilònia i serà ocupada.
    4 Llavors aquells prohoms van dir al rei:
—Que aquest home sigui condemnat a mort! Parlant d’aquesta manera, no fa més que desmoralitzar els pocs defensors que encara queden a la ciutat i la resta del poble. Aquest home no busca el bé del poble, sinó la seva perdició.

    5 El rei Sedecies va respondre:
—El deixo a les vostres mans, perquè ni tan sols el rei no pot res contra vosaltres.

    6 Van agafar, doncs, Jeremies i el van tirar a la cisterna de Malquiahu, fill del rei, situada al pati de la guàrdia. L’hi van baixar amb cordes. En aquella cisterna no hi havia aigua, sinó fang, i Jeremies va quedar enfonsat dins el fang.
    7 El cuixita Èbed-Mèlec, un eunuc que vivia al palau reial, va saber que havien baixat Jeremies a la cisterna. El rei s’estava assegut prop de la porta de Benjamí. 8 Èbed-Mèlec va sortir del palau, anà a trobar el rei i li digué:
    9 —Rei i senyor meu! Aquells homes no tenen cap dret a fer això contra el profeta Jeremies: l’han tirat a la cisterna, i allí dintre es morirà de fam, perquè ja no queda pa a la ciutat.
    10 Aleshores el rei va donar aquesta ordre al cuixita Èbed-Mèlec:
—Pren amb tu trenta homes i treu el profeta Jeremies de la cisterna abans no mori.

    11 Èbed-Mèlec va prendre amb ell aquells homes, va entrar al palau reial, anà sota la sala del vestuari, agafà trossos de roba i de draps i, per mitjà de cordes, els va fer arribar a Jeremies, dintre la cisterna. 12 El cuixita Èbed-Mèlec va dir a Jeremies:
—Posa’t aquests trossos de roba i de draps entre les aixelles i les cordes.
Jeremies així ho va fer.
13 Estirant-lo amb les cordes, el van treure de la cisterna. I Jeremies va continuar estant-se al pati de la guàrdia.

Darrera entrevista amb Sedecies


    14 El rei Sedecies va enviar més homes que conduïssin el profeta Jeremies a la tercera entrada del temple del Senyor. El rei li va dir:
—Vull fer-te una pregunta: no m’amaguis res!

    15 Jeremies li contestà:
—Si et dic la veritat, em mataràs, i si et dono un consell, no el seguiràs.

    16 Llavors el rei Sedecies va fer en secret aquest jurament a Jeremies:
—Per la vida del Senyor, que ha creat la nostra vida, et juro que no et faré morir ni et posaré en mans dels qui et volen matar.

    17 Aleshores Jeremies va dir a Sedecies:
—Això diu el Senyor, Déu de l’univers, Déu d’Israel: Si surts i et rendeixes als oficials del rei de Babilònia, salvaràs la vida i no calaran foc a aquesta ciutat; sobreviureu tu i la teva família.
18 Però si no et rendeixes als oficials del rei de Babilònia, aquesta ciutat caurà en poder dels caldeus: hi calaran foc, i tu no t’escaparàs de les seves mans.
    19 El rei Sedecies va replicar:
—Tinc por dels jueus que s’han passat als caldeus: els caldeus em posaran a les seves mans perquè es burlin de mi.

    20 Jeremies li digué:
—No ho faran. Escolta la veu del Senyor i fes cas del que jo t’anuncio: t’anirà bé i salvaràs la vida.
21 Però si no et vols rendir, el Senyor m’ha revelat això: 22 Totes les dones que han quedat al palau dels reis de Judà seran conduïdes als oficials del rei de Babilònia, i llavors elles et diran:
»“T’han instigat i dominat
els teus íntims amics.
T’has enfonsat dins el fang,
mentre que ells han girat cua.”

    23 »Les teves dones i els teus fills seran portats als caldeus, i tu tampoc no t’escaparàs: t’agafaran i et posaran en mans del rei de Babilònia, i aquesta ciutat serà incendiada.
    24 Llavors Sedecies va dir a Jeremies:
—Que ningú no sàpiga de què hem parlat. T’hi va la vida!
25 Si els prohoms senten a dir que he parlat amb tu i et demanen que els expliquis què has dit al rei i què t’ha contestat, i t’amenacen de mort en cas que els amaguis res, 26 digues-los: “He presentat al rei la meva súplica perquè no em fes tornar a casa de Jehonatan, on hauria mort.”
    27 De fet, tots els prohoms anaren a fer preguntes a Jeremies, però ell els va respondre d’acord amb les instruccions del rei, i el van deixar tranquil, perquè ningú no havia sentit la conversa.
    28 Jeremies, doncs, va quedar-se al pati de la guàrdia fins al dia que caigué Jerusalem.

La caiguda de Jerusalem
(; )

28
Segueix allò que va succeir quan caigué Jerusalem.