(92)


El Senyor és rei, va vestit de majestat


    1 El Senyor és rei, va vestit de majestat;
el Senyor va vestit i cenyit de poder.

El món es manté ferm, incommovible;

    2 el teu soli es manté des del principi:
tu ets des de sempre.

    3 Les fonts abismals, Senyor,
les fonts abismals fan sentir el seu bramul,
les fonts abismals fan sentir la remor.

    4 Més fort que el bramul dels oceans,
més potent que les onades del mar,
és potent a les altures el Senyor.

    5 Els teus pactes, Senyor, són irrevocables;
la santedat escau a casa teva
al llarg de tots els temps.