(95)


Canteu al Senyor arreu de la terra


    1 Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu al Senyor arreu de la terra,

    2 canteu al Senyor, beneïu el seu nom,
anuncieu de dia en dia que ens ha salvat.

    3 Conteu a les nacions la seva glòria,
conteu a tots els pobles els seus prodigis.

    4 És gran el Senyor i digne de tota lloança,
és més temible que tots els déus;

    5 perquè els déus dels pobles no són res,
però el Senyor ha fet el cel.

    6 Honor i majestat s’estan al davant d’ell,
poder i esplendor l’assisteixen al seu temple.

    7 Doneu al Senyor, famílies dels pobles,
doneu al Senyor glòria i poder,

    8 doneu al Senyor la glòria del seu nom,
entreu als seus atris portant-li ofrenes.

    9 Adoreu el Senyor: s’apareix la seva santedat.
Que tremoli davant d’ell tota la terra!

    10 Digueu a les nacions: «El Senyor és rei!»
Sentencia amb rectitud les causes dels pobles.
El món es manté ferm, incommovible.

    11 El cel se n’alegra, la terra ho celebra,
bramula el mar amb tot el que s’hi mou,

    12 jubilen els camps amb tot el que s’hi troba.
Criden de goig tots els arbres del bosc,

    13 en veure que ve el Senyor,
que ve a judicar la terra.
Judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb la seva veritat.