(96)


El Senyor és rei, la terra ho celebra


    1 El Senyor és rei, la terra ho celebra,
se n’alegren totes les illes.

    2 Foscor i nuvolades s’estan al voltant d’ell,
dret i justícia sostenen el seu tron.

    3 Davant d’ell avança un foc
i abrusa els enemics tot al voltant.

    4 Els seus llamps enlluernen l’univers,
i la terra, en veure-ho, s’estremeix.

    5 Es fonen com cera les muntanyes davant el Senyor,
davant el sobirà de tota la terra.

    6 El cel proclama la seva justícia
i tots els pobles contemplen la seva glòria.

    7 Queden avergonyits tots els idòlatres,
que es glorien de divinitats que no són res:
tots els déus es prosternen davant d’ell.

    8 Sió se n’alegra en sentir-ho,
estan de festa les viles de Judà
i celebren, Senyor, els teus determinis.

    9 Perquè tu ets el Senyor,
l’Altíssim sobre tota la terra,
excels per damunt de tots els déus.

    10 Els qui estimen el Senyor detesten el mal;
ell guarda la vida dels fidels,
els allibera de les mans dels injustos.

    11 La llum apunta per al just,
i l’alegria, per als rectes de cor.

    12 Justos, celebreu el Senyor;
enaltiu-lo recordant que ell és sant.