(97)


Tothom ha vist la salvació del nostre Déu


    1 Salm.

Canteu al Senyor un càntic nou:
ha fet obres prodigioses,
la seva dreta i el seu braç sagrat
li han donat la victòria.

    2 El Senyor ha fet conèixer la seva salvació,
ha revelat la seva justícia als ulls dels pobles.

    3 S’ha recordat del seu amor,
de la seva fidelitat a la casa d’Israel.
Tothom ha vist, d’un cap a l’altre de la terra,
la salvació del nostre Déu.

    4 Aclameu el Senyor arreu de la terra,
esclateu en cants i en crits d’alegria.

    5 Canteu al Senyor al so de les cítares,
amb les cítares i amb so melodiós.

    6 Amb trompetes i tocs de corn,
aclameu el rei, que és el Senyor.

    7 Bramula el mar amb tot el que s’hi mou,
el món i tots els qui l’habiten;

    8 tots els rius aplaudeixen
i aclamen alhora les muntanyes,

    9 en veure que ve el Senyor,
que ve a judicar la terra.
Judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb rectitud.