(116)


Lloeu el Senyor, tots els pobles


    1 Lloeu el Senyor, tots els pobles;
glorifiqueu-lo, totes les nacions.

    2 El seu amor per nosaltres és immens,
la fidelitat del Senyor dura per sempre.
Al·leluia!