(117)


Enaltiu el Senyor: que n’és, de bo!


    1 Enaltiu el Senyor: que n’és, de bo!
Perdura eternament el seu amor.

    2 Que respongui la casa d’Israel:
Perdura eternament el seu amor.

    3 Que respongui la casa d’Aaron:
Perdura eternament el seu amor.

    4 Que responguin els qui veneren el Senyor:
Perdura eternament el seu amor.

    5 Enmig del perill vaig clamar al Senyor,
i em va escoltar i me’n va treure.

    6 Tinc el Senyor a favor, res no em fa por;
els homes, què em poden fer?

    7 Tinc el Senyor a favor, ell em sosté;
veuré caure els enemics.

    8 Més val emparar-se en el Senyor
que posar la confiança en els homes.

    9 Més val emparar-se en el Senyor
que fiar-se dels poderosos.

    10 Quan totes les nacions m’envoltaven,
en nom del Senyor les he vençudes.

    11 Quan m’envoltaven i estrenyien el setge,
en nom del Senyor les he vençudes.

    12 Quan m’envoltaven com un eixam
i s’arboraven com foc d’argelagues,
en nom del Senyor les he vençudes.

    13 M’empenyien tan fort que anava a caure,
però el Senyor m’ha sostingut.

    14 Del Senyor em ve la força i el triomf,
és ell qui m’ha salvat.

    15 Escolteu crits de festa i de victòria
al campament dels justos:
«La dreta del Senyor fa proeses,

    16 la dreta del Senyor és poderosa,
la dreta del Senyor fa proeses.»

    17 No moriré, viuré encara,
per contar les obres del Senyor.

    18 El Senyor m’ha colpit molt durament,
però no m’ha abandonat a la mort.

    19 Obriu-me els portals dels justos:
entraré a donar gràcies al Senyor.

    20 Aquest és el portal del Senyor,
els justos hi poden entrar.

    21 Et dono gràcies perquè m’has escoltat
i has vingut a salvar-me.

    22 La pedra rebutjada pels constructors,
ara és la pedra principal.

    23 És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se’n meravellen.

    24 Avui és el dia que ha fet el Senyor:
alegrem-nos-en i celebrem-lo.

    25 Ah, Senyor, dona’ns la salvació!
Ah, Senyor, dona’ns la victòria!

    26 Beneït el qui ve en nom del Senyor.
Us beneïm des de la casa del Senyor.

    27 El Senyor és Déu i ell ens il·lumina.
Portant els rams, avanceu en processó
fins als corns de l’altar.

    28 Ets el meu Déu i et dono gràcies;
t’exalço, Déu meu!

    29 Enaltiu el Senyor: que n’és, de bo!
Perdura eternament el seu amor.