Consagració dels sacerdots


    1 »El ritu amb què consagraràs Aaron i els seus fills perquè siguin els meus sacerdots és aquest:
»Pren un vedell ja fet i dos moltons sense cap defecte.
2 Amb flor de farina de blat fes pans sense llevat, coques sense llevat pastades amb oli i tortells sense llevat untats amb oli, 3 posa-ho en una panera i porta-ho al santuari amb el vedell i els dos moltons. 4 Després fes acostar Aaron i els seus fills a l’entrada de la tenda del trobament i allà renta’ls amb aigua. 5 Acabat pren les vestidures i revesteix Aaron amb la túnica, el mantellet, l’efod i la bossa pectoral, i cenyeix-lo amb el cinyell de l’efod. 6 Posa-li al cap la cinta que lliga els cabells i fixa la plaqueta sagrada a la part del davant de la cinta. 7 Pren llavors l’oli de la unció santa i vessa-l’hi damunt el cap per consagrar-lo. 8 Després fes acostar els seus fills, revesteix-los amb les túniques, 9 les faixes i els casquets. El sacerdoci els pertany. És una llei perpètua.
»Per a investir Aaron i els seus fills,
10 fes portar el vedell davant la tenda del trobament. Aaron i els seus fills posaran les mans damunt el cap del vedell. 11 Després degolla’l davant el Senyor a l’entrada de la tenda del trobament, 12 pren la seva sang i unta’n amb el dit els angles de l’altar; la sang que resti, vessa-la al peu de l’altar. 13 Pren també tot el greix que cobreix el ventre de l’animal, la part lobular de sobre el fetge i els dos ronyons amb el seu greix, i fes-ho cremar tot damunt l’altar. 14 Però la carn, la pell i els excrements del vedell, crema-ho fora del campament. És un sacrifici pel pecat.
    15 »Després pren un dels dos moltons, i que Aaron i els seus fills li posin les mans damunt el cap. 16 Llavors degolla l’animal, recull la seva sang i amb aquesta sang aspergeix els quatre costats de l’altar. 17 Esquartera l’animal, renta’n els budells i les potes i posa-ho a l’altar damunt el cap i els trossos de carn; 18 i crema l’animal tot sencer a l’altar. És una ofrena d’olor agradable al Senyor, és un holocaust per al Senyor.
    19 »Pren després l’altre moltó, i que Aaron i els seus fills li posin les mans damunt el cap. 20 Llavors degolla l’animal, pren la seva sang i unta’n el lòbul de l’orella dreta d’Aaron i el lòbul dels seus fills, i el polze de les seves mans dretes i el dit gros dels seus peus drets. Seguidament, amb aquella sang aspergeix els quatre costats de l’altar. 21 Pren també sang de damunt l’altar i oli de consagrar i aspergeix Aaron i les seves vestidures, i els seus fills i les seves vestidures. Així, ell i els seus fills, amb les seves vestidures, quedaran consagrats.
    22 »Pren encara les parts greixoses d’aquell moltó: la cua, el greix que cobreix el ventre, la part lobular de sobre el fetge, i els dos ronyons amb el seu greix. Pren també la cuixa dreta. Aquest és el moltó de la investidura sacerdotal. 23 De la panera de pans sense llevat que hi ha davant el Senyor, pren-ne un pa rodó, una coca pastada amb oli i un tortell untat amb oli. 24 Posa-ho tot a les mans d’Aaron i dels seus fills i ofereix-ho tot davant el Senyor amb el gest de presentació. 25 Acabat ho prendràs de les seves mans i ho cremaràs a l’altar, damunt la resta de l’holocaust, ofrena d’olor agradable al Senyor. 26 Pren després el pit del moltó de la investidura d’Aaron i presenta’l davant el Senyor. Aquesta serà la teva porció. 27 Així consagraràs el pit presentat al Senyor i la cuixa de l’ofrena que li és reservada. 28 Aquesta serà, per una llei perpètua, la porció d’Aaron i dels seus descendents, perquè és una ofrena dels israelites, que prové dels seus sacrificis de comunió. Aquesta és la part reservada al Senyor.
    29 »Les vestidures sagrades d’Aaron, les heretaran els seus descendents, i se les posaran per a rebre la unció i la investidura sacerdotal. 30 Durant set dies les portarà el fill que el succeeixi en el sacerdoci, aquell que ha d’entrar a la tenda del trobament per oficiar en el santuari.

L’àpat sacrificial


    31 »Pren després el moltó de la investidura sacerdotal i cou la seva carn en un lloc sagrat. 32 Aaron i els seus fills se la menjaran amb el pa de la panera, a l’entrada de la tenda del trobament. 33 Menjaran la porció que ha servit per a la seva expiació a l’hora d’investir-los i de consagrar-los. Però cap altra persona no en menjarà, perquè és cosa sagrada. 34 Si l’endemà sobra res de la carn i del pa del ritu d’investidura, crema-ho; que no en mengi ningú, perquè és cosa sagrada.
    35 »Fes això amb Aaron i els seus fills, tal com t’he manat. El ritu de la investidura durarà set dies.

Consagració de l’altar dels holocaustos


    36 »Ofereix cada dia, durant set dies, un vedell en expiació pel pecat. Ofereix-lo en expiació sobre l’altar, i ungeix l’altar per consagrar-lo. 37 Durant set dies fes l’expiació i la consagració de l’altar. Així l’altar serà una cosa santíssima. Tot allò que toqui l’altar, quedarà consagrat.

L’holocaust perpetu


    38 »Aquesta és l’ofrena que perpètuament oferiràs cada dia sobre l’altar: dos anyells d’un any. 39 Un dels anyells l’oferireu al matí i l’altre al capvespre. 40 Amb el primer anyell ofereix tres quilos de flor de farina pastada amb un litre d’oli verge i, a més, vessa com a libació un litre de vi. 41 Al capvespre faràs el mateix amb l’altre anyell; l’acompanyaràs amb la mateixa ofrena i la mateixa libació que al matí. Serà una ofrena d’olor agradable al Senyor. 42 Aquest és l’holocaust que oferireu perpètuament de generació en generació davant el Senyor, a l’entrada de la tenda del trobament, on em trobaré amb vosaltres; i allí parlaré amb tu.
    43 »Allà em trobaré amb els israelites, i el lloc quedarà consagrat per la meva presència gloriosa. 44 Consagraré la tenda del trobament i l’altar. Consagraré també Aaron i els seus fills perquè siguin els meus sacerdots. 45 Habitaré enmig dels israelites i seré el seu Déu. 46 Llavors sabran que jo soc el Senyor, el seu Déu, que els he fet sortir del país d’Egipte per habitar enmig d’ells.
»Jo soc el Senyor, el seu Déu.