L’altar de l’encens


    1 »L’altar per a oferir encens, fes-lo de fusta d’acàcia 2 i quadrat: dos pams de llargada, dos d’amplada i quatre d’alt. Els corns dels quatre angles superiors arrencaran del mateix altar. 3 Recobreix d’or pur tant la part superior de l’altar com els quatre plafons dels costats i els corns, i adorna’l amb una motllura d’or tot al voltant. 4 En dos dels costats de l’altar, i sota la motllura, fixa-hi dues anelles d’or, per on han de passar les barres per a transportar-lo. 5 Fes les barres de fusta d’acàcia i recobreix-les d’or. 6 Després posa l’altar davant la cortina que hi ha enfront de l’arca que conté el document de l’aliança, on jo em trobaré amb tu.
    7 »Quan Aaron prepari cada matí els gresols, cremarà encens aromàtic damunt l’altar, 8 i també en cremarà al capvespre, a l’hora d’encendre els gresols. Aquest encens ha de ser ofert perpètuament davant el Senyor, de generació en generació. 9 Damunt aquest altar no heu d’oferir cap encens profà, ni holocaustos, ni ofrenes de farina ni libacions de vi. 10 Una vegada l’any, Aaron farà el ritu de l’expiació untant els corns de l’altar amb la sang de la víctima oferta pel perdó dels pecats. Feu-ho així cada any de generació en generació. L’altar serà cosa santíssima, consagrada al Senyor.

Tribut a favor del santuari


    11 El Senyor va parlar a Moisès. Li digué:
    12 —Quan facis el cens general dels israelites, cada empadronat pagarà al Senyor un rescat per la seva vida; així no els caurà al damunt cap flagell en ocasió de l’empadronament. 13 Cada empadronat pagarà mig sicle de plata, és a dir, la meitat de la unitat de pes oficial del santuari, que és el sicle de vint gueràs. Aquest mig sicle de plata serà el tribut del Senyor. 14 Tots els censats, de vint anys en amunt, pagaran aquest tribut. 15 Tant el ric com el pobre pagaran, doncs, per la seva vida una peça de cinc grams de plata, ni més ni menys, com a tribut del Senyor. 16 Els diners que els israelites et donen pel seu rescat, destina’ls al servei de la tenda del trobament. Així el Senyor tindrà sempre present que els israelites han pagat el rescat per les seves vides.

La pica de bronze


    17 El Senyor va parlar a Moisès. Li digué:
    18 —Per a les ablucions, fes una pica de bronze amb el seu sòcol també de bronze; col·loca-la entre la tenda del trobament i l’altar i omple-la d’aigua. 19 Aaron i els seus fills s’hi rentaran les mans i els peus. 20 Abans d’entrar a la tenda del trobament es rentaran, i així no moriran. També abans d’acostar-se a l’altar per oficiar, és a dir, per cremar una ofrena en honor del Senyor, 21 es rentaran les mans i els peus, i així no moriran. Aquesta és una llei perpètua per a Aaron i per a la seva descendència, de generació en generació.

L’oli de la unció santa


    22 El Senyor va parlar altra vegada a Moisès. Li digué:
    23 —Proveeix-te de les millors espècies aromàtiques: cinc quilos de mirra líquida; la meitat, és a dir, dos quilos i mig, de canyella; dos quilos i mig de canya aromàtica 24 i cinc quilos de càssia, segons la unitat de pes oficial del santuari. A més, tres litres i mig d’oli d’oliva. 25 Amb tot això prepara, tal com ho fa un perfumista, la barreja d’oli i perfums: és l’oli de la unció santa. 26 Ungeix-ne la tenda del trobament, l’arca que conté el document de l’aliança, 27 la taula amb tots els seus accessoris, el canelobre amb tots els seus accessoris, l’altar de l’encens, 28 l’altar dels holocaustos amb tots els seus accessoris i la pica amb el seu sòcol. 29 Després que els hauràs consagrat, seran santíssims; tot allò que els toqui quedarà consagrat. 30 Ungeix també Aaron i els seus fills i consagra’ls perquè siguin els meus sacerdots.
    31 »Acabat digues als israelites: “Aquest és l’oli de la unció santa. De generació en generació serà reservat per al meu servei. 32 No l’aplicareu al cos de ningú ni en preparareu cap altre amb aquesta mateixa composició. És sant i l’heu de tenir per cosa sagrada. 33 Si algú prepara un oli igual i l’aplica al cos d’un home no consagrat, serà exclòs del seu poble.”

L’encens


    34 El Senyor va dir encara a Moisès:
—Procura’t aquestes espècies aromàtiques: reïna, ungla, gàlban aromàtic i encens pur, en parts iguals.
35 Amb tot això prepara, tal com ho fa un perfumista, un encens aromàtic, pur i sagrat, i tira-hi també sal. 36 Una part, en forma de pols fina, la cremaràs davant l’arca, a l’interior de la tenda del trobament, on jo et vindré a trobar. Aquest encens, l’heu de tenir per cosa sagrada. 37 No en preparareu cap altre amb aquesta mateixa composició. L’heu de tenir per un encens consagrat al Senyor. 38 Si algú prepara un encens igual, per complaure’s en el seu perfum, serà exclòs del poble.