Els artesans de l’obra del santuari


    1 El Senyor va parlar encara a Moisès. Li digué:
    2 —Mira, he escollit a títol personal Bessalel, fill d’Urí i net d’Hur, de la tribu de Judà. 3 L’he omplert de l’esperit diví perquè tingui talent, intel·ligència i coneixements, i sigui un expert en tota mena de treballs: 4 creació artística; cisellar l’or, la plata i el bronze; 5 tallar pedres d’encast; esculpir la fusta i fer qualsevol altre treball. 6 Li he donat per ajudant Oholiab, fill d’Ahissamac, de la tribu de Dan, i he dotat de bones mans tots els altres mestres artesans perquè executin tot el que t’he manat: 7 la tenda del trobament, l’arca de l’aliança, la coberta del perdó que hi ha damunt seu, tots els accessoris de la tenda, 8 la taula amb tots els seus accessoris, el canelobre d’or pur amb tots els seus accessoris, l’altar de l’encens, 9 l’altar dels holocaustos amb tots els seus accessoris, la pica amb el seu sòcol, 10 els ornaments cultuals, les vestidures sagrades del sacerdot Aaron i les dels seus fills per a exercir el sacerdoci, 11 l’oli de la unció santa i l’encens aromàtic per al santuari. Els artesans ho han d’executar tot seguint el que jo t’he manat.

El dissabte i altres dies de repòs


    12 El Senyor va dir encara a Moisès:
    13 —Digues als israelites: “Tingueu present d’observar els meus dies de repòs, perquè, d’una generació a l’altra, seran un signe posat entre jo i vosaltres, i així reconeixereu que jo, el Senyor, us santifico. 14 El dissabte serà sagrat per a vosaltres, l’heu de guardar. Qui el profani serà condemnat a mort: tothom qui treballi aquest dia serà exclòs del poble. 15 Hi ha sis dies per a treballar, però el setè dia és el dissabte, dia de repòs, consagrat a mi, el Senyor. Qui faci cap treball en dissabte serà condemnat a mort. 16 Els israelites, doncs, observaran el dissabte i en faran un dia de repòs d’una generació a l’altra. És una aliança per sempre. 17 Serà un signe perpetu entre jo i els israelites, ja que en sis dies jo, el Senyor, vaig fer el cel i la terra, i el setè dia vaig reposar i vaig recobrar l’alè.”
    18 Quan el Senyor hagué acabat de parlar amb Moisès a la muntanya del Sinaí, li va donar les dues taules de l’aliança, les taules de pedra, escrites per la seva mà divina.