Els primers jueus repatriats i la reconstrucció del temple (1-6)

El rei Cir autoritza la reconstrucció del temple


    1 L’any primer del regnat de Cir, rei de Pèrsia, el Senyor va decidir de complir el que havia anunciat per boca de Jeremies. Va moure el cor de Cir, rei de Pèrsia, a promulgar per tot el seu imperi, de viva veu i per escrit, aquest edicte:
    2 «Això fa saber Cir, rei de Pèrsia: El Senyor, Déu del cel, que ha posat a les meves mans tots els reialmes de la terra, m’ha encomanat que li edifiqui un temple a Jerusalem, al país de Judà. 3 Tots aquells de vosaltres que pertanyen al seu poble —que el seu Déu sigui amb ells!—, que tornin a Jerusalem, al país de Judà, a construir el temple del Senyor, Déu d’Israel, que habita a Jerusalem. 4 I arreu on hi hagi gent d’aquest poble, que la població del lloc on resideixen els ajudi amb plata, or, provisions i bestiar, a més d’ofrenes voluntàries per al temple del Déu que fa estada a Jerusalem.»
    5 Aleshores els caps de llinatge de les tribus de Judà i de Benjamí, els sacerdots i els levites es disposaren a partir. Eren tots aquells a qui Déu havia mogut el cor perquè tornessin a Jerusalem a reconstruir el seu temple, el temple del Senyor. 6 Tots els seus veïns els van ajudar donant-los objectes de plata, or, provisions, bestiar i molts altres béns, a més de les ofrenes voluntàries per al temple.
    7 El mateix rei Cir va fer restituir els objectes del temple del Senyor que Nabucodonosor havia pres de Jerusalem i que havia dipositat al temple dels seus déus. 8 Per ordre de Cir, rei de Pèrsia, el tresorer Mitredat en va fer l’inventari i els confià a Xeixbassar, príncep de Judà. 9 L’inventari era aquest:
30 safates d’or,
1.000 safates de plata,
29 ganivets,

    10 30 copes d’or,
410 copes de plata de segona categoria,
1.000 utensilis d’altres menes.

    11 En total hi havia 5.400 objectes d’or i de plata.
Quan els deportats van retornar de Babilònia a Jerusalem, Xeixbassar es va emportar tots aquests objectes.