Consagració del santuari i dels sacerdots


    1 El Senyor va parlar a Moisès. Li digué:
    2 —El primer dia del mes primer erigeix el tabernacle, és a dir, la tenda del trobament. 3 Al fons, posa-hi l’arca de l’aliança i amaga-la darrere la cortina. 4 Després entra la taula dels pans d’ofrena amb el seu parament. Entra també el canelobre i posa-hi a dalt els gresols. 5 L’altar d’or per a l’encens, posa’l davant l’arca que conté el document de l’aliança i col·loca la cortina de l’entrada del tabernacle. 6 L’altar dels holocaustos, posa’l davant l’entrada del tabernacle, és a dir, davant la tenda del trobament. 7 Instal·la la pica entre la tenda del trobament i l’altar i omple-la d’aigua. 8 Després instal·la l’atri tot al voltant i penja la cortina de l’entrada de l’atri.
    9 »Acabat pren l’oli de la unció santa i ungeix el tabernacle i tot el que hi ha dins. Consagra’l amb tots els seus accessoris, i tot quedarà consagrat. 10 Ungeix també l’altar dels holocaustos amb tots els seus accessoris; consagra l’altar, que serà santíssim. 11 Ungeix també la pica amb el seu sòcol i consagra-la.
    12 »Tot seguit ordena que Aaron i els seus fills s’acostin a l’entrada de la tenda del trobament i renta’ls amb aigua. 13 Acabat vesteix Aaron amb les vestidures sagrades, ungeix-lo i així consagra’l perquè sigui el meu sacerdot. 14 Ordena, després, que s’apropin els seus fills, posa’ls les túniques 15 i ungeix-los tal com hauràs fet amb el seu pare, perquè siguin els meus sacerdots. Aquesta unció els destinarà a ser perpètuament sacerdots per totes les seves generacions.

Moisès compleix les ordres del Senyor


    16 Moisès va complir exactament tot el que el Senyor li havia ordenat. 17 El dia primer del mes primer de l’any segon, va ser erigit el tabernacle. 18 Moisès el va erigir, va col·locar els sòcols, les posts, els travessers i les columnes. 19 Després estengué l’envelat sobre el tabernacle i el cobrí amb les pells, tal com el Senyor li havia ordenat. 20 Acabat va prendre el document de l’aliança, el posà dins l’arca, va instal·lar les barres de l’arca i al damunt hi col·locà la coberta del perdó; 21 va introduir l’arca en el tabernacle, va penjar la cortina i així l’arca de l’aliança quedà amagada darrere la cortina, tal com el Senyor li havia manat. 22 Després va posar la taula dels pans d’ofrena a la tenda del trobament, davant la cortina, al costat nord, 23 i presentà els pans al Senyor, tal com ell li havia manat. 24 Va posar després el canelobre dins la tenda del trobament, al costat sud del tabernacle, a la banda contrària de la taula, 25 i encengué els gresols davant el Senyor tal com ell li havia ordenat. 26 Col·locà l’altar d’or a la tenda del trobament, davant la cortina interior, 27 i va cremar-hi l’encens aromàtic, tal com el Senyor li havia manat. 28 Va penjar després la cortina de l’entrada del tabernacle. 29 Col·locà l’altar dels holocaustos davant l’entrada del tabernacle, és a dir, davant la tenda del trobament, i allà va oferir l’holocaust amb l’ofrena que l’acompanyava, tal com el Senyor li havia ordenat. 30 La pica, va col·locar-la entre la tenda del trobament i l’altar i l’omplí d’aigua per a rentar-se, 31 ja que ell, Aaron i els seus fills s’hi havien de rentar les mans i els peus 32 quan entraven a la tenda del trobament i quan s’acostaven a l’altar, tal com el Senyor havia ordenat a Moisès. 33 Finalment va envoltar el tabernacle i l’altar amb la tanca de l’atri i penjà la cortina de l’entrada de l’atri. Així Moisès deixà acabada tota l’obra.

La presència gloriosa del Senyor omple el tabernacle


    34 Llavors el núvol va cobrir la tenda del trobament, i la presència gloriosa del Senyor omplí tot el tabernacle. 35 Moisès ja no pogué entrar a la tenda, perquè s’hi havia posat el núvol i la presència gloriosa del Senyor havia omplert tot el tabernacle.
    36 En tots els seus desplaçaments, quan el núvol s’aixecava de sobre el tabernacle, els israelites es posaven en camí. 37 Però si el núvol no es movia, no es posaven en camí fins al dia que es tornava a aixecar. 38 Mentre va durar el seu camí pel desert, tot el poble d’Israel veia, durant el dia, el núvol del Senyor damunt el tabernacle i, de nit, hi veia un foc.